Petit Prince N° PP-6991 / chinois mandarin

ISBN:
978-7-5344-7573-3
Année de parution:
2014
Editeur:
Jiangsu Fenghuang Meishu Chubanshe
Lieu de parution:
Nanjing
Traducteur(s):
Zhongwai Mingzhu Xuanbian
Format L x H:
112 x 180 mm
Couverture:
souple
Remarques:

Page précédente